Skip to content

Dwóch pacjentów z torbielowatą torbielą, mutacjami nonsensownymi w każdym gliwozie torbielowatym i łagodną chorobą płuc cd

1 rok ago

500 words

Ojciec w tej rodzinie nie był dostępny do nauki; jednakże obecność drugiej mutacji nonsensownej, W1316Stop, potwierdzono przez hybrydyzację oligonukleotydu 1316Stop z DNA amplifikowanym z egzonu 21. Normalna męska kontrola (.) jest pokazana w obu panelach. Tabela 1. Tabela 1. Kliniczne i laboratoryjne cechy pacjentów z torbielowatą zwłóknieniem i mutacjami nonsensownymi w każdym genie torbielowatym. Sekwencjonowanie nukleotydowe eksonów 20 i 21 z genów mukowiscydozy z 17 czerni i 25 białek ujawniło dwie bezsensowne mutacje. Jedna mutacja (C3896 . A) zmieniająca serynę na zatrzymanie w kodonie 1255 (S1255Stop) była obecna w eksonie 20 u czarnego pacjenta (Pacjent 271) (Fig. 1, lewy panel). Mutacja ta tworzy miejsce rozpoznawane przez Hindlll w eksonie 20. Trawienie fragmentu DNA o wielkości 472 pz amplifikowanego z eksonu 20 z wytworzonymi przez Hindlll fragmentami o długości 214 i 258 pz, gdy obecna była mutacja C3896 . A (Fig. 2A). Mutacja została odziedziczona po ojcu chorego (ryc. 2A) i była związana z haplotypem polimorfizmu DNA XV2c / KM19 D.18 Odkrycie mutacji nonsensownej w eksonie 20 u tego pacjenta było zaskakujące, ponieważ odziedziczył on inną mutację nonsensowną, G542Stop od swojej matki (ryc. 2A). Szczegółowy opis mutacji G542Stop został przedstawiony w innym miejscu [14]. Pacjentem tym był 11-letni chłopiec z poważną chorobą trzustki, ale tylko z łagodnym zajęciem płucnym (Tabela 1). Z wyjątkiem minimalnego cyfrowego clubbingu, jego fizyczne badanie nie było niczym niezwykłym. Jest w pełni aktywny i nigdy nie był hospitalizowany w celu leczenia infekcji płuc.
Drugi czarny pacjent (pacjent 246) miał substytucję G dla A przy nukleotydzie 4079 w eksonie 21, zastępując resztę tryptofanu w kodonie 1316 sygnałem końcowym (W1316Stop) (fig. 1, prawy panel). Wygląda na to, że mutacja została odziedziczona po ojcu chorego, chociaż nie był dostępny do badań. Obecność mutacji u pacjenta została potwierdzona przez hybrydyzację oligonukleotydową specyficzną dla allelu (ryc. 2B). 13 Pacjentka nosiła również mutację nonsensowną egzon R553Stop na jej innym chromosomie mukowiscydozy, który odziedziczył po matce (ryc. 2B). ). Podobnie jak w przypadku Pacjenta 271, ta 21-letnia kobieta chorowała na znaczną chorobę trzustki, ale z łagodnym zajęciem płucnym (Tabela 1). Jest w pełni aktywna i nigdy nie była hospitalizowana w celu leczenia infekcji płuc. Z wyjątkiem minimalnego cyfrowego clubbingu, jej fizyczne badanie nie było niczym nadzwyczajnym.
Dyskusja
Szybki postęp w zrozumieniu podstawowej wady mukowiscydozy nastąpił w ciągu ostatnich pięciu lat. Opisano zmienione przewodnictwo chlorkowe w komórkach nabłonka i uważa się, że nieprawidłowość ta wynika z niepowodzenia kinaz białkowych aktywujących kanały chlorkowe w błonie szczytowej.3, 4, 21, 22 Ponadto zidentyfikowano gen odpowiedzialny za mukowiscydozę. przez odwrotne podejście genetyczne.5, 6 Chociaż rola przypuszczalnego białka (CFTR) w wydzielaniu chlorków jest nieznana, identyfikacja naturalnie występujących szkodliwych mutacji i charakterystyka powiązanych fenotypów dostarczyły pewnego wglądu w funkcję CFTR.13 23, 24
W raporcie tym opisujemy dwóch pacjentów, którzy mają mutacje nonsensowne w każdym z genów mukowiscydozy
[hasła pokrewne: olx pl lubuskie, forskolin apteka, poradnia leczenia osteoporozy ]

0 thoughts on “Dwóch pacjentów z torbielowatą torbielą, mutacjami nonsensownymi w każdym gliwozie torbielowatym i łagodną chorobą płuc cd”