Drgawki i inne neurologiczne następstwa bakteryjnego zapalenia opon mózgowych u dzieci ad

Podano szczegółowe pytania dotyczące konfiskat dowolnego typu. Ataki zostały sklasyfikowane zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Ligi Przeciw Padaczce.14 Związek między różnymi czynnikami klinicznymi i demograficznymi a występowaniem późnych napadów oceniano za pomocą wykresów Kaplana-Meiera w porównaniu z testem log-rank.15 Zastosowano testy Fishera, chi-kwadrat i Wilcoxona w celu oceny związku tych czynników z uporczywe nieprawidłowości neurologiczne. Przeprowadzono analizę wieloczynnikową z regresją logistyczną w celu zbadania niezależności czynników, które były istotnie zwi...

Stężenie Retinolu w surowicy i ryzyko złamania cd

Wszystkie zapisy ortopedyczne w lokalnych szpitalach w obszarach, w których przebywali uczestnicy wstępnego badania, zostały sprawdzone w celu zidentyfikowania złamań w zależności od rodzaju i okoliczności urazu. Złamania zostały również potwierdzone przez powiązanie, z wykorzystaniem osobistego numeru identyfikacyjnego, z zapisami radiologicznymi i powiatowymi rejestrami ambulatoryjnymi. Wykluczyliśmy siedem przypadków złamań spowodowanych przerzutami raka. Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy modele proporcjonalnego hazardu Coxa do oszacowania współczynników stopy, z 95-procent...

Zmieniające się trendy w ubezpieczeniach zdrowotnych

Strategie przedstawione przez Galvina i Milsteina (wydanie z 19 września) są istotne dla obecnego dialogu krajowego; jednakże autorzy zaniedbali rozważenie modeli, w których dostawcy są opłacani na podstawie wyników. W przeciwieństwie do tego, co sugerują autorzy, wielu ubezpieczycieli skutecznie poprawia jakość opieki zdrowotnej, a także osiąga efektywność ekonomiczną poprzez stopniowe wprowadzanie innowacyjnych modeli zwrotu kosztów usługodawców w oparciu o jakość ich produkcji. Takie podejście jest tak obiecujące, że wiodąca fundacja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków...

Rozszerzone działania następcze u osób długotrwale przeżywających ostrą białaczkę limfoblastyczną u dzieci ad 6

Dokonaliśmy korekty, aby uwzględnić tę możliwość (szczegóły dostępne w innym miejscu *). Ponieważ ta korekta nie zmieniła wyników, podajemy tu tylko nasze nieskorygowane dane. Kategoryzacja lekarzy, którzy uczestniczyli w epizodach jednego lekarza, została wykorzystana do opracowania sześciu kategorii podobnych i nieparzystych par lekarzy na 7 procent ważnych epizodów, w których dwaj lekarze, ani radiolog, nie dbali o pacjenta ( epizody lekarza). W analizie nie uwzględniono 471 ważnych epizodów (0,7%), w których uczestniczyło więcej niż dwóch lekarzy leczących nieradiologów. Prz...

Najnowsze zdjęcia w galerii empatiapsycholog:

331#masaż limfatyczny cena , #psychoterapia bielsko , #yaz ulotka , #dyżury aptek gubin , #forskolin apteka , #olx siemiatycze , #poradnia leczenia osteoporozy , #emg badanie cena , #krioterapia przeciwskazania , #lekarz medycyny pracy iława ,